Autor: paaumt

Reflexió: Pau Monells

Jo crec que en aquest trimestre tot el grup en general ha treballat més que en el primer. A mes, em pogut començar a col·laborar amb la nostre associació i això ens a permès poder fer tots els treballs relacionats amb això com el reportatge fotogràfic o las entrevistes i també l’inici de la col·laboració crec que ha incentivat la motivació de tot el grup. Crec que hi ha hagut una millora molt notable en tots i per tant ens hem pogut distribuïr las tasques que havíem de presentar. Per tant jo crec que hem pogut complir els objectius d’aquest trimestre.

Pau Monells

Reflexió: Pau Monells

L’objectiu d’aquest primer trimestre en aquesta matrèria, no s’ha pogut complir del tot per diferents problemes que hem tingut, un dels quals és l’organització del nostra grup que ha afectat directa i negativament a un dels dos objectius principals.

L’objectiu principal que s’ha vist afectat negativament és la part on havíem de trobar i començar a col·laborar amb una entitat, la qual ens a costat molt trobar però finalment ho hem aconseguit i si tot va bé començarem la col·laboració amb una associació de gent gran pròximament.

Un aspecte el qual hem tingut més bon resultat és en la cerca d’informació tal i com es pot veure en aquest blog, cal tenir en compte també que prèviament ja havíem buscat més informació d’altres organitzacións esperant que ens acceptessin.

Espero que els pròxims trimestres hi haigi més col·laboració per part d’alguns membres del grup.

Malalties de la gent gran

Al pas dels anys els cos envelleix i no és tan àgil com quan era més jove. a continuació us presentem un seguit de malalties que afecten especialment a les persones velles (tot i que poden arribar a afectar a tothom):

  1. Un dels símptomes de l’envelliment del cos és l’Alzheimer, una malaltia bastant freqüent en la gent de la tercera edat.
  2. També, a mesura que abançen els anys els ossos es van desgastant i el cansament es fa cada vegada més present.
  3. La demència també es un greu problema que afecta a la gent gran, això els dificulta el fer cosses cuotidianes i habituals en el dia a dia com ara cuinar, rentar-se, etc.
  4. El parkinson també es una malaltia usual en la gent gran, aquesta impedeix tenir un pols fix i dificulta la movilitat de la gent sobretot amb les mans.
  5. A la tercera edat també és freqüent la pèrdua de visió, on el primer símptoma és tenir dificultat per fixar la vista en objectes cercans, normalment, i a partir d’aquí continua fent-se cada vegada més greu. Aquesta pèrdua del sentit visual és un problema que afecta a la majoria de les persones adultes i especialment a les més velles, és per això que una gran part de la gent de certa edat porta ulleres.
  6. La vista no és l’únic sentit que es perd amb l’edat, l’oïda també pateix un desgast molt important (però gràcies als avanços tecnològics es poden solucionar amb l’ús d’un sonetone).
  7. Un altre dels problemes que afecten a la gent major de 65 anys és l’artritis. Aquesta malaltia consisteix en la pèrdua de mobilitat a les articulacions per culpa d’imflamacions molt doloroses. L’artritis és un greu problema que només pot ser tractat per metges o terapeutes i pot arribar a dificultar molt la mobilitat d’una persona.

per acabar, el gràfic següent mostra les dades de la gent gran de Catalunya, tant homes com dones, que han de ser tractats mèdicament. En el gràfic s’hi pot veure que, lògicament i tal com ens esperavem, com més gran és la persona més intervencions mèdiques a de patir per tal d’allargar la seva vida (o com a mínim fer-la més agradable) .

img_7949

Pau Monells i Pau Bernad