Entitat

L’entitat amb la que nosaltres col·laborarem és una residència d’avis situada al barri d’Horta – Guinardó, a Barcelona.  Concretant més, el Casal de Gent Gran de la Vall d’Hebron (nom per el que es conèix l’associació) es troba al carrer de l’Arquitecte Moragas, 5, 08035.

Nosaltres, un cop decidit el tema amb el que volíem participar, vam posar-nos a buscar organitzacions que participessin amb aquest problemes socials i, entre d’altres, vam trobar aquesta.

Al casal de gent gran és un equipament municipal per a la gent de certa edat amb risc de ser exclòs de la societat, tenen com objectiu afavorir la plena integració de la gent gran i fomenten les relacions i participacións externes a través dels volunteriats.

A base d’activitats amb els qui en formen part però també amb persones de fora fan que la gent de la tercera edat se senti bé, integrada i capacitada per a continuar formant part de la societat i de mantenir relacions amb l’exterior. També els ajuden amb els problemes que ells tinguin, ja siguin físics o psíquics, els aporten la felicitat que potser ells sols no han acabat de trobar.

Mireia Lahoz